Webbplatsen är under konstruktion.

Nytt 2013-05-05
Protokollet från fiskevårdsområdesföreningens årsmöte finns nu tillgängligt på hemsidan.

Vid mötet beslutades bl.a. att den gamla fiskeplanen från 1998 ska uppdateras. Föreningens inkomster för 2013 kommer från fiskekorsförsäljning och bidrag, medan utgifterna består av kostnader för vassklippning och eventuellt provfiske. De nya fiskekorten presenterades vid mötet och det upplystes att kräftbeståndet i sjöarna är lågt.

Protokollet i sin helhet kan hämtas här:

Årsmötet 2013Fiskeregler och översiktskarta finns som pdf nedan:

fiskeregler
fiskekarta